© 2013 Mária Streicherová

Svetlo či tvár Ducha?

Svetlo či tvár Ducha?